Informacje ogólne

Przedsięwzięcie polega na budowie bloku CCGT (zasilanego paliwem gazowym) o mocy około 800 MWe (do 1,3 GW mocy cieplnej w paliwie na wejściu), oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej tj. instalacja poboru wody sieciowej (Narew) wraz z rurociągiem i pompownią, rozdzielnią elektryczną i linią kablową jej zasilania oraz rurociągiem ścieków przemysłowo-deszczowych wraz z urządzeniem wodnym; przyłącze gazowe na potrzeby źródła wytwórczego CCGT oraz dwie jednotorowe linie blokowe 400 kV oraz lina 110 kV do zasilania potrzeb ogólnych, pomiędzy Elektrownią Ostrołęka C, a stacją elektroenergetyczną 400/200/110 kV Ostrołęka.

               Jednostki węglowe, które w ciągu najbliższych lat zostaną wyłączone z uwagi na konieczność dostosowania do coraz wyższych wymogów środowiskowych wynikających m.in. z konkluzji BAT, a także ze względu na wysoką emisyjność skutkującą niską efektywnością ekonomiczną, spowodują istotne obniżenie dyspozycyjności mocy w polskim systemie elektroenergetycznym. Nowe aktywa nisko- i zeroemisyjne są więc niezbędne nie tylko ze względów ekonomicznych, ale także z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa wymagającego niezbędnych nadwyżek mocy. Budowa w Ostrołęce nowego bloku energetycznego w technologii CCGT jest więc jedną z kluczowych inwestycji wpisanych w Wieloletni Plan Inwestycji Strategicznych Grupy Energa i Strategiczny Plan Rozwoju Grupy Energa na lata 2021-2030. W założeniach Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. w obecnej dekadzie zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrośnie o 13%, a wyłączanie starych bloków spowoduje ubytek ponad 6 GW mocy z systemu elektroenergetycznego. Inwestycja oparta o paliwo gazowe nie tylko wpisuje się w strategię budowy stabilnych i niskoemisyjnych jednostek wytwórczych, ale także pozwoli na odtworzenie mocy wytwórczych w polskim systemie energetycznym.

Realizacja projektu budowy bloku gazowo-parowego CCGT w Ostrołęce o mocy około 800 MWe ma zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne państwa i zabezpieczyć dostawy energii dla północno – wschodniej części kraju. Przyczyni się również wymiernie do realizacji celów klimatycznych UE i jest niezbędnym elementem realizacji ambitnego planu transformacji energetycznej Polski, a także zapewnienia państwu niezależności energetycznej. Emisja dwutlenku węgla z bloku CCGT w Ostrołęce w dalszej perspektywie po 2030 r. będzie stopniowo redukowana. Elektrownia ta będzie przygotowana do możliwości współspalania w bloku gazowo-parowym mieszaniny gazu ziemnego z zeroemisyjnym zielonym wodorem, pozyskiwanym z nadprodukcji OZE. Elektrownia CCGT będzie również gotowa do zastosowania technologii CCS, umożliwiającej w przyszłości wychwytywanie i składowanie CO2, emitowanego podczas produkcji energii (w procesie spalania gazu ziemnego). Elektrownie gazowe ze względu na niski poziom emisji, niewielkie zapotrzebowanie na wodę oraz znikomą emisję zanieczyszczeń są przyjazne środowisku i mogą powstawać w bliskim sąsiedztwie terenów mieszkalnych. Tym bardziej, że zajmują one niewielką powierzchnię. Planowana w Ostrołęce inwestycja przyczyni się również do rozwoju gospodarczego i nowych miejsc pracy całego regionu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem