Lokalizacja

Lokalizacja bloku CCGT w Ostrołęce

Blok gazowy CCGT zlokalizowany został w województwie mazowieckim, w północno-wschodniej części przedmieść miasta Ostrołęki przy ul. Krańcowej. Teren planowanej inwestycji i otoczenie tego obszaru jest terenem zamkniętym przeznaczonym pod budowę bloku gazowo-parowego.

W części wschodniej ograniczonej ul. Obwodową znajdują się tereny rolnicze. 

Bezpośrednie sąsiedztwo planowanej inwestycji to:

  • od północy znajdują się tereny leśne, rolnicze i komunalne (cmentarz);
  • od zachodu – tereny bocznicy kolejowej Elektrowni Ostrołęka, za nią tereny wysypisk odpadów;
  • od południa – tereny leśne i rolne;
  • od wschodu – pas napowietrznych linii energetycznych 400 kV i 110 kV, oraz tereny leśne i rolne

Powierzchnia terenu przewidzianego pod budowę nowej elektrowni wynosi około 27,0 ha , natomiast długość trasy  rurociągów poboru wody surowej oraz zrzutu ścieków to około 2900 m.


mapa

     Rysunek. Lokalizacja przedsięwzięcia - blok CCGT wraz z infrastrukturą towarzysząca

 

Planowana inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu dla potrzeb budowy nowej jednostki kogeneracji gazowej w układzie CCGT. Na terenie inwestycji projektuje się obiekty budowlane, w tym – obiekty kubaturowe, infrastrukturę techniczną nadziemną i podziemną, układ komunikacyjny – drogi, chodniki, stanowiska technologiczne. Na pozostałym terenie nieutwardzonym ulegającym przekształceniu przewiduje się wykonanie nawierzchni biologicznie czynnej. Zespół budynków CCGT tworzy jednolity architektonicznie kompleks przemysłowy.

Na teren nowego bloku CCGT zapewniony jest dojazd z drogi publicznej - istniejącym od północy dojazdem od ulicy Krańcowej. Będzie też zaprojektowany drugi dojazd zapasowy od wschodu (od ulicy Obwodowej) z uwagi na przepisy pożarowe o drugiej drodze pożarowej. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrołęki.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem