Dane osobowe

Inspektor Ochrony Danych

Wiesław Sobolewski

Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej:

iod.ccgt-os@energa.pl

W sprawie przetwarzania danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

Grupa Kapitałowa Orlen, dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osób korzystających z usług oferowanych w serwisach. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), uprzejmie informujemy:

1) Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych (zwany dalej ADO) jest: CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. z siedzibą ul. Krańcowa 1K bud. B, 07-401 Ostrołęka, e-mail: ccgt-ostroleka@energa.pl

2) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail:

iod.ccgt-os@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1).

3) W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach, w których zwracasz się do nas; cele mogą być następujące: 

 • zawarcie i realizacja umowy z ADO, albo podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy;
 • statystyczne dla ułatwienia korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisów oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania; są to dane osobowe przesłane przez Ciebie pocztą elektroniczną lub znajdujące się w dokumentach załączonych do zgłoszenia, skargi albo wniosku,
 • realizacja przepisów prawa, jeśli Twoja sprawa z nich wynika, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
 • wskazanych w zgodach, jeżeli je wyrazisz; zgody możesz w każdej chwili wycofać, cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które było prowadzone na podstawie jej udzielenia,
 • umożliwienia korzystania z zasobów serwisu,
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń wynikających z przepisów prawa,
 • archiwizacja korespondencji,
 • kontaktowanie się z Tobą.

4) Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Podstawy przetwarzania danych osobowych, które wysłałeś do ADO, mogą mieć różne podstawy prawne, zależy w jakiej sprawie piszesz. Dane osobowe w korespondencji przesyłanej do ADO przetwarzane mogą być na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. udzielenie dobrowolnej zgody, którą możesz w każdej chwili wycofać,
 • 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. zawarcie i realizacji umowy, której jesteś stroną oraz podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy,
 • 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. realizacja obowiązków prawnych ciążących na ADO,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnione interesy np. marketing produktów własnych lub ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, archiwizacja korespondencji.

5) Podanie danych wymaganych do prowadzenia z ADO korespondencji lub korzystania z serwisów ADO jest dobrowolne.

6) Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług, niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3.

 • w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków,
 • jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania,
 • w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

7) Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

 • dostawcy usług - przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których usług korzysta ADO; dostawcy usług, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają poleceniom ADO dotyczącym celów i sposobów przetwarzania tych danych (są to podmioty przetwarzające),
 • podmioty i organy publiczne, np.: jednostki organizacyjne Prokuratury, Sądy, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej - przekazujemy Twoje dane osobowe tylko wtedy, jeżeli ADO ma taki obowiązek wynikający z przepisów prawa,
 • Spółki Grupy Kapitałowej Orlen, na podstawie wewnętrznych umów,
 • podmioty dostarczające korespondencję,
 • podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
 • podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oraz w zakresie spraw sądowych,
 • podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających Państwa dane osobowe.

8) RODO przyznaje Ci liczne prawa.

Możesz złożyć do ADO lub IOD (pkt 1, 2) wniosek dotyczący Twoich danych osobowych w zakresie następujących praw do:

 • sprostowania (np. poprawienia), jeżeli są niewłaściwe,
 • usunięcia,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • dostępu do Twoich danych oraz uzyskania ich kopii,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli była ona podstawą do ich przetwarzania; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które było prowadzone na podstawie jej udzielenia,
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Skorzystanie z przysługującego uprawnienia zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem